Author: PiAds Editing Team

Home / PiAds Editing Team
Cách kiếm data khách hàng
Bài viết

Cách tìm kiếm data khách hàng hiệu quả

Với cách này, bạn luôn có được nguồn dữ liệu cập nhật mới nhất theo thời gian thực. Khách hàng tiềm năng được xác định dựa theo hành vi truy cập internet từ smartphone. Bạn có thể tiếp cận khách hàng qua 2 kênh chính. Thứ nhất là kết nội cuộc gọi qua hình thức telesales